สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท ลงพี้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)

21 มกราคม 2565